Nhiều thứ mà phái mạnh ko nên, nhưng sơ-mi là trang bị tuyệt đối không thể thiếu.
Những cái áo sơ-mi đưa đến cho các bạn phái mạnh sự lịch sự và chín chắn.
Casino Portugal Apostas Desportivas  

Comments Who Voted Related Links

Log in to comment or register here.