Nhiều trang bị mà nam giới ko buộc phải, nhưng sơ mi là thứ tuyệt đối không thể không có.

Những cái áo sơ-mi đưa đến cho những người tiêu dùng nam giới sự thanh lịch và chín chắn.
Casino Portugal Apostas Desportivas  

Comments Who Voted Related Links

Log in to comment or register here.